Ilmoittautuminen koulutyön koulutuspäivään Keravan Helluntaiseurakunnalla la 17.4. klo 13-17

Ilmoittaudun

Henkilötietojen kerääminen ja säilytys:
Lomakkeen henkilötietoja käsitellään koulutuksen osallistujatietojen hallinnoimiseksi. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen koulutuksen toteuttamiseksi ja mahdolliseen yhteydenottoon, jos koulutuksen jälkeen ilmenee joukkoaltistuminen koronaan koulutuksen aikana.